981880075
Seleccionar página

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170426/AnuncioG0426-200417-0001_gl.pdf

ORDE do 20 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións en materia de sanidade vexetal na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2017.