ORDE do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro Familiar para persoas coidadoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS614B).

DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioG0425-191219-0008_gl.html