981880075
Seleccionar página

ORDE do 12 de setembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil (código de procedemento TR363A).

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160922/AnuncioG0424-140916-0017_gl.html