981880075
Seleccionar página
 Se fai pública a data, a hora e o lugar de realización dos exercicios.para o desempeño de funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada.