981880075
Seleccionar página

EXTRACTO da Orde do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas económicas ás familias de persoas usuarias de centros de atención diúrna de persoas maiores e con discapacidade durante a situación de suspensión deste servizo como consecuencia do COVID-19, a través do Bono coidado extraordinario á dependencia (código de procedemento BS900B).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200612/2334/AnuncioG0425-110620-0002_gl.html