981880075
Seleccionar página

Convocatoria subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170614/AnuncioC3Q2-060617-0001_gl.pdf