981880075
Seleccionar página

Concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170417_oposicions.pdf