981880075
Seleccionar página

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170327/AnuncioG0424-140317-0003_gl.pdf

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN201G).