981880075
Seleccionar página

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170315/AnuncioG0424-030317-0015_gl.pdf

Bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan Renove de instalacións eléctricas comúns, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2017 (códigos de procedemento IN412E‑IN412F).