981880075
Seleccionar página

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170320/AnuncioG0177-100317-0001_gl.pdf

Bases reguladoras para a concesión de subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (procedemento administrativo PR604A).