981880075
Seleccionar página

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170320/AnuncioG0244-100317-0001_gl.pdf

Bases reguladoras para a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, dirixidas a empresas que realicen publicacións periódicas escritas integramente en galego e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento PR858A)