981880075
Seleccionar página

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170315/AnuncioG0244-060317-0001_gl.pdf

Aprobación bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2017