981880075
Seleccionar página

A Xunta amplía o período de validez do mecanismo de claves concertadas Chave 365 para aquelas persoas ás cales o dito período de validez lles remate durante a vixencia do estado de alarma e polo tempo de duración deste.
– Polo que non será necesaria a modificación anual da clave de acceso durante a vixencia do estado de alarma
– A Xunta Habilitará mecanismos non presencias de rexeneración da clave de acceso en caso de bloqueos durante a vixencia do estado de alarma. Estes mecanismos garantirán a identificación do cidadán por medios non presenciais, como a achega de información coñecida por ambas as partes, o uso de videochamadas ou outros similares, que ofrezan as medidas de seguridade oportuna

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0177-310320-0001_gl.html