981880075
Seleccionar página
O Concello de Santa Comba desde a súa Concellaría de Persoal, comercio, turismo , promoción e emprego a través do banco municipal do tempo, e en colaboración coa Concellaría de educación, xuventude, cultura e deporte; dedica o mes de febreiro a realización de diversos obradoiros:
1º OBRADOIRO: “Como actuar en diferentes situacións de risco na túa casa”.
1ºgrupo
Data e hora: luns 9 febreiro, ás 16:00h
Lugar: Centro sociocomunitario de benestar da terceira idade de Santa Comba
Dirixido a: terceira idade
2º, 3º e 4º grupo
Data e hora: luns 9 de febreiro, das 18:00h ata ás 22:00h
Lugar: edificio Vivenda comunitaria do concello
Dirixido a: establecidos 3 grupos con participación da poboación en xeral
5º grupo
Data e hora: Mércores 11 de febreiro, ás 16:00h
Lugar: Edificio multiusos do Concello
Dirixido a: “Asociación mulleres do Xallas”
6º grupo
Data e hora: Martes 17de febreiro, ás 16.00h
Lugar: Casa escola Guldriz
Dirixido a: “Asociación mulleres Santa Sabiña 2005”
2º OBRADOIRO: “Como elaborar o meu curriculum vitae”
 Data e hora: venres 27 de febreiro, ás 16:ooh
Lugar: Casa da Cutura do Concello
Dirixido a: poboación en xeral
 3º OBRADOIRO: “Elaboración de carantoñas para o entroido”
Data e hora: días 23 e 24 de febreiro, polas mañás (estableceránse grupos en función de idade)
Lugar: Edificio multiusos do Concello
Dirixido a: rapaces/as do concello
 Para información e inscripción: No Banco Municipal do Tempo do Concello (Casa da cultura. Avda. Alfonso Molina, s/n 15840. Santa Comba) Telfs. 981 818679 / 981 880275; bancodetempo@santacomba.es