981880075
Seleccionar página

Publicación do cuestionario tipo test, en galego, a folla de respostas e a puntuación do/as aspirantes presentado/s do primeiro exercicio das probas selectivas de Policía Local, que corresponde á Oferta de Emprego Público do ano 2010.

www.santacomba.es/images/stories/policialocal(1).pdf