981880075
Seleccionar página

OBRA: “RENOVACIÓN E MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS,  DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA E DE TELECOMUNICACIÓNS E MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONTORNO DA PRAZA DE SANTA COMBA”.EXPTE.: 29269.

A COPIA DO PROXECTO ESTARÁ A DISPOSICIÓN DOS LICITADORES NO SEGUINTE ENDEREZO:

LIBRERÍA “LER”.

R/ ROSALÍA DE CASTRO, Nº 34.

TELÉFONOS: 981 880367. 15840 SANTA COMBA (A CORUÑA)