981880075
Seleccionar página

Os/as candidatos/as que pasarán a realizar o segundo exercicio da fase de oposición terá lugar o xoves día 13 de xuño de 2019 ás 9:00 horas, no edificio Multiusos, sito na Rúa Gandeiros, s/n (Santa Comba).
Santa Comba, 6 de xuño de 2019
O TRIBUNAL CALIFICADOR