981880075
Seleccionar página
 
Por resolución de alcaldía, con data 13/10/2009, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionada, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIZOS ANO 2009
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: POS/09 -1- / 09-2100-0248.0
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
PAV. VP EN CASTRIZ, BOAÑA E A PAIA (SANTA COMBA)”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 84.636,73 euros e 13.541,88 euros de IVE.
 
5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 13/10/2009
b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, SL
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 98.178,61 euros.
 
En Santa Comba, martes, 13 de outubro de 2009.
 
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.
 


 
 
 
Por resolución de alcaldía, con data 13/10/2009, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionada, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIZOS ANO 2009
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: POS/09 -3- / 09-2100-0250.0
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
PAV. VP EN MONTOUTO Y FREIXEIRO (SANTA COMBA)”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 65.156,16 euros e 10.424,99 euros de IVE.
 
5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 13/10/2009
b) Contratista: EXCAVACIONES Y OBRAS PÚBLICAS GALICIA, SL
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 75.581,15 euros.
 
En Santa Comba, martes, 13 de outubro de 2009.
 
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.
 


 
 
 
Por resolución de alcaldía, con data 13/10/2009, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionada, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIZOS ANO 2009
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: POS/09 -4- / 09-2100-0251.0
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
PAV. VP EN VILAMAIOR, BAZAR E VENTOSA (SANTA COMBA)”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 69.236,43 euros e 11.077,83 euros de IVE.
 
5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 13/10/2009
b) Contratista: EXCAVACIONES Y OBRAS PÚBLICAS GALICIA, SL
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 80.314,26 euros.
 
En Santa Comba, martes, 13 de outubro de 2009.
 
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.
 


 
 
 
Por resolución de alcaldía, con data 13/10/2009, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionada, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIZOS ANO 2009
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: POS/09 -5- / 09-2100-0252.0
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
PAV VP EN TRUEBE, A PEREIRA E ALÓN (SANTA COMBA)”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 84.981,97 euros e 13.597,12 euros de IVE.
 
5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 13/10/2009
b) Contratista: EXCAVACIONES AGRA CASTRO, SL
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 98.579,09 euros.
 
En Santa Comba, martes, 13 de outubro de 2009.
 
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.
 


 
 
 
Por resolución de alcaldía, con data 13/10/2009, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionada, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIZOS ANO 2009
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: POS/09 -2- / 09-2100-0249.0
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
PAV VP SANTA SABIÑA, EN GRIXOA E CAMIÑOS INTERIORES EN ALÓN (SANTA COMBA)”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 82.273,30 euros e 13.163,73 euros de IVE.
 
5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 13/10/2009
b) Contratista: EXCAVACIONES Y OBRAS PÚBLICAS GALICIA, SL
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 95.437,03 euros.
 
En Santa Comba, martes, 13 de outubro de 2009.
 
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.
 


 
 
 
Por resolución de alcaldía, con data 13/10/2009, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionada, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIZOS ANO 2009
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: POS/09 -6- / 09-2100-0253.0
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
PAV VP NA PONTE E NA C/ COOPERATIVA (SANTA COMBA)”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 51.338,22 euros e 8.214,12 euros de IVE.
 
5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 13/10/2009
b) Contratista: EXCAVACIONES AGRA CASTRO, SL
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 59.552,34 euros.
 
En Santa Comba, martes, 13 de outubro de 2009.
 
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.