981880075
Seleccionar página

ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE

Por resolución de alcaldía1270, con data dez de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica ós efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría municipal.

c) Número de expediente: POS 08.01 / 08-2100-0307.0

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descrición do obxecto:

PAV. VP EN COVELO-COMBARRO, NO BUSTO E NAS TRAVESAS

3. Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: NEGOCIADO.

4. Prezo do Contrato.

Prezo 51.604,77  euros e 8.256,76 euros de IVE.

5. Adxudicación Provisional.

a) Data: 10/09/2008

b) Contratista: EXCAVACIONES AGRA CASTRO, S.L

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 59.861,53 euros.


               

ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE

Por resolución de alcaldía1270, con data dez de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).

b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.

c) Número de expediente: POS 08.02 / 08-2100-0308.0

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descrición do obxecto:

PAV VP EN VILAR

3. Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: NEGOCIADO.

4. Prezo do Contrato.

Prezo 51.048,03  euros e 8.167,68 euros de IVE.

5. Adxudicación Provisional.

a) Data: 10/09/2008

b) Contratista: EXCAVACIONES Y OBRAS PÚBLICAS GALICIA, S.L

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 59.215,71 euros.


               

ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE

Por resolución de alcaldía1270, con data dez de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).

b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.

c) Número de expediente: POS 08.03 / 08-2100-0309.0

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descrición do obxecto:

PAV VP EN FREIXEIRO, A ILLA, BUSTELO, MONTOUTO, SAN CRISTOVO E FRIEIRO

3. Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: NEGOCIADO.

4. Prezo do Contrato.

Prezo 50.185,84  euros e 8.029,57 euros de IVE.

5. Adxudicación Provisional.

a) Data: 10/09/2008

b) Contratista: EXCAVACIONES AGRA CASTRO, S.L

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 58.215,57 euros.


               

ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE

Por resolución de alcaldía1270, con data dez de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).

b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.

c) Número de expediente: POS 08.04 / 08-2100-0310.0

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descrición do obxecto:

APERTURA CAMIÑO OUTEIRO-VILARTIDE

3. Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: NEGOCIADO.

4. Prezo do Contrato.

Prezo 51.538,90  euros e 8.246,22 euros de IVE.

5. Adxudicación Provisional.

a) Data: 10/09/2008

b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, S.L

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 59.785,12 euros.


               

ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE

Por resolución de alcaldía1270, con data dez de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).

b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.

c) Número de expediente: POS 08.05 / 08-2100-0311.0

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descrición do obxecto:

APERTURA Y PAV VP PADREIRO-VILARTIDE

3. Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: NEGOCIADO.

4. Prezo do Contrato.

Prezo 51.572,82  euros e 8.251,65 euros de IVE.

5. Adxudicación Provisional.

a) Data: 10/09/2008

b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, S.L

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 59.824,47 euros.


               

ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE

Por resolución de alcaldía1270, con data dez de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).

b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.

c) Número de expediente: POS 08.06 / 08-2100-0312.0

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descrición do obxecto:

PAV VP EN OUTEIRO

3. Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: NEGOCIADO.

4. Prezo do Contrato.

Prezo 51.602,92  euros e 8.256,47 euros de IVE.

5. Adxudicación Provisional.

a) Data: 10/09/2008

b) Contratista: EXCAVACIONES AGRA CASTRO, S.L

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 59.859,39 euros.


               

ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE

Por resolución de alcaldía1270, con data dez de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).

b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.

c) Número de expediente: POS 08.07 / 08-2100-0313.0

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descrición do obxecto:

PAV. VP EN VILARTIDE

3. Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: NEGOCIADO.

4. Prezo do Contrato.

Prezo 51.379,68  euros e 8.220,75 euros de IVE.

5. Adxudicación Provisional.

a) Data: 10/09/2008

b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, S.L

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 59.600,43 euros.


               

ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE

Por resolución de alcaldía1270, con data dez de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).

b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.

c) Número de expediente: POS 08.08 / 08-2100-0314.0

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descrición do obxecto:

PAV CALLES COOPERATIVA E CONCEPCIÓN ARENAL Y ACERAS EN VENTOSA

3. Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: NEGOCIADO.

4. Prezo do Contrato.

Prezo 29.310,63  euros e 4.689,70 euros de IVE.

5. Adxudicación Provisional.

a) Data: 10/09/2008

b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, S.L

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 34.000,33 euros