981880075
Seleccionar página

Servizo de Atención Temperá
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

“O FSE inviste no teu futuro”

Agrupación de concellos de Santa Comba e A Baña

As subvencións ás entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega da atención temperá están cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020.

O obxectivo (O.T.9) é promover a igualdade, a saúde e a inclusión social mediante un conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos con trastornos do desenvolvemento ou en risco de padecelos, a súa familia e contorno, co fin de facilitar a súa autonomía persoal e a dita inclusión.

QUE É O SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ (S.A.T.)?

É un servizo de carácter público e gratuito, que atende á poboación infantil de 0 a 6 anos, ás súas familias e á súa contorna e que ten por obxectivo dar resposta o máis axiña posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os/as nenos/as con trastornos no seu desenvolvemento ou con risco de padecelos, para que reciban todas as axudas necesarias para poder potenciar a súa capacidade de desenvolvemento e benestar.

QUE OFRECE O SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ (S.A.T.)?

-Valoración funcional dos trastornos de desenvolvemento dos/as nenos/as.
– Apoio en todas as áreas de desenvolvemento do/a neno/a.
– Apoio, información, habilitación e formación da familia.
– Coordinación coa contorna.
– Seguimento de casos que non acuden a tratamento continuo.

COMO SE PODE ACCEDER Ó SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ (S.A.T.)?

-Calquera familia residente nos concellos de Santa Comba ou A Baña poderá solicitar información e atención no mesmo.

-Por derivación pediátrica.

COMO CONTACTAR CO SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ (S.A.T.)?

-Chamando: 687070416 ou 981880275

-Acudindo ao Servizo de Atención Temperá, sito no Centro de Cultura de Santa Comba (Avda. Alfonso Molina s/n)

Horarios:

Terapia Ocupacional:

martes 16h-18:30h

mércores 10h-13h//16h-18:30h

xoves 10h-13h//16h-19h

Logopedia:

luns 15h-20:30h

xoves 9h-14h

venres 9h-14:30h

Fisioterapia:

martes 10:30h-13:30h

venres 8:45h-13:45h

Email:

atsantacomba@gmail.com