981880075
Seleccionar página

Este programa pretende orientar e asesorar ás familias para que, empregando os seus propios recursos e habilidades, atopen unha solución ás súas necesidades. A intervención abrangue as seguintes áreas:

– Organización do fogar.

– Educación para a saúde.

– Actividades de lecer e tempo libre.

– Formación de pais e fillos.

– Relacións co contorno social e familiar.