981880075
Seleccionar página

PONTE NO MEU LUGAR

Os días 20 e 21 de decembro respectivamente, nos colexios Pepe Xan Baña de Traba e Nosa Señora da Inmaculada de Santa Comba, levaranse a cabo unha serie de actividades encamiñadas a que os alumnos destes centros experimenten e recoñezan as limitacións das persoas con Diversidade Funcional física e sensorial a hora de realizar accións habituais da vida cotidia, así como fomentar valores cooperativos e de colaboración con posibles compañeiros/as, amigos/as con estos hándicaps.