981880075
Seleccionar página

DESTINATARIOS

 

Terán preferencia os coidadores habituais de persoas afectadas pola enfermidade do Alzheimer e/ou outras demencias, ou persoas con discapacidade. No caso de que queden prazas libres poderán acudir persoas interesadas en xeral.

Para a realización do curso será imprescindible contar con un número mínimo de 10 participantes e un máximo de 20.

 

OBXECTIVOS

 

Os obxectivos plantexados para o desenvolvemento deste curso son:

XERAIS

  • Mellorar a saude psico-emocional mellorando así o benestar  e a calidade de vida dos coidadores habituais de persoas afectadas pola enfermidade do Alzheimer e/ou outras demencias.

ESPECÍFICOS

  1. Diminuir o descoñecemento que moitos coidadores teñen da enfermidade. Fases e afrontamento da mesma.
  2. Riscos de sobrecarga: trastornos conductuais, emocionais e cognitivos.
  3. Mellorar e/ou manter a saúde do coidador. Favorecer a búsqueda de ocio e tempo libre.
  4. Reducir o nivel de estrés entrenando en técnicas e exercicios de regulación emocional.

 

CONTIDOS

 

  1. Actividades formativas destinadas principalmente a formarse sobre a enfermidade e todo o relacionado con ella. O proceso de aceptación e as suas frases.
  2. Actividades de regulación emocional, identificar,comprender e expresar a emoción.

 

  1. Actividades de auto-cuidado destinadas a concienciar e practicar o propio auto-cuidado. Respiración, risoterapia, os dereitos do coidador.

 

TEMPORALIZACIÓN

 

O curso teria  unha duración de 8 horas, que se impartirían en 4 sesións de  2 horas cada día.

(2016 - 04 - 12) cartel cursoalzheimer.page1