981880075
Seleccionar página

Bases e convocatoria dunha bolsa de emprego público temporal de auxiliares de axuda no fogar, mestras e personal de apoio da escola infantil municipal.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/11/02/2017_0000009273.html