981880075
Seleccionar página

 

BENEFICIARIOS:

-Persoas maiores de 65 anos

-Persoas con discapacidade menores de 65 anos que teñen recoñecido un grao de minusvalidez igual ou superior ó 33%

 

TIPOS DE AXUDAS:

a) Adaptación funcional do fogar e supresión de barreiras arquitectónicas no interior da vivienda e comunicación no interior da vivenda.

b) Adquisición de próteses dentais e audífonos non previstos no sistema sanitario.

c) Axudas técnicas para aseo e hixiene persoal, para alimentación, para mobilidade, para comunicación e para persoas con discapacidade auditiva ou visual.

 

PRAZO DE SOLICITUDE: Ata o dia 7 de agosto.

 

INFORMACIÓN: Departamento de Servizos Sociais do Concello.Teléfono 981880075 / 981880100