981880075
Seleccionar página

Concesión de axudas individuais, para persoas maiores, persoas con discapacidade e persoas en situación de dependencia, co fin de colaborar en determinados gastos realizados no ano 2010.

  • Axudas técnicas ou produtos de apoio para o normal desenvolvemento da vida diaria.

 

  • Adaptacións funcionais do fogar e eliminación de barreiras arquitectónicas e de comunicación no interior da vivenda

 

  • Adquisición de próteses dentais e audífonos.

 

PERSOAS BENEFICIARIAS

 

– Persoas maiores, de 65 ou máis anos.

– Persoas con discapacidade, menores de 65 anos, que teñan recoñecido un grao de minusvalidez igual ou superior ó 33%

– Persoas que teñan recoñecida a situación de dependencia nos Graos III e II, e nos Niveis 1 e 2, ou que teñen solicitada e se lle recoñeza en calquera dos graos e niveis anteriores.

 

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN

 

Ata o 7 de maio de 2010

 

 

MÁIS INFORMACIÓN

 

No Departamento de Servizos Sociais do Concello, situadas no baixo da Vivenda Comunitaria, R/ Coruña, s/n (acceso polo parque infantil)Teléfono: 981 104309