981880075
Seleccionar página

OBXECTO Concesión de axudas individuais, para persoas en situación de dependencia, co fin de colaborar en determinados gastos realizados no ano 2011, destinados a:

  • Apoiar á persoa con axudas técnicas ou produtos de apoio para o normal desenvolvemento da vida diaria.
  • Facilitar adaptacións funcionais do fogar e eliminación de barreiras arquitectónicas e de comunicación no interior da vivenda.
  • Adquisición de próteses dentais e audífonos.

PERSOAS BENEFICIARIAS Persoas que teñan recoñecida a situación de dependencia nos Graos III e II en calquera dos seus niveis 1 e 2, ou que teñen solicitado o recoñecemento con anterioridade á data de publicación desta convocatoria e se lle recoñeza en calquera dos graos e niveis anteriores. PRAZO DE PRESENTACIÓNAta o 27 de abril de 2011 MÁIS INFORMACIÓNNo Departamento de Servizos Sociais do Concello, situadas no baixo da Vivenda Comunitaria, C/ Coruña, s/n (acceso polo parque infantil)Teléfono: 981 104309