981880075
Seleccionar página

Obra: Obras necesarias para a mellora da eficiencia enerxética d instalación de iluminación pública exterior no Cadro C-46 Alón de Abaixo. OBR M 16-08

Plan: Subvención Instituto Enerxético de Galicia (INEGA).

Resolución do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), do 10 de maio de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas, mediante proxectos de aforro e eficiencia enerxética na Administración Local, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feder) no marco do PDR de Galicia 2014-2020 (DOG núm. 93, do 18/05/2016).

O Concello de Santa Comba levou a cabo a execución das obras incluídas na memoria “Obras necesarias para a mellora da eficiencia enerxética de instalación de iluminación pública exterior no Cadro C-46 Alón de Abaixo. OBR M 16-08”, redactada polo enxeñeiro técnico industrial José Rúa Balado e polo enxeñeiro agrónomo Juan Carlos Trillo Morado, de data de outubro de 2016, cun importe de 17.154,41 euros e 3.602,43 euros de IVE, que ascende a un total de 20.756,84 euros; todo elo cofinanciado ao amparo da Resolución do INEGA de 10 de maio de 2016.

As obras foron adxudicadas por un importe total de 11.919,08 euros, obtendo unha baixa económica de 8.837,76 euros.

2016-11-14-cartel_alon-de-abaixo-page1