Enquisa: Actividades de Conciliación e Igualdade 2023

"(Obrigatorio)" indicates required fields

Datos do/a Responsable Legal do/a Menor

Teléfono de Contacto
Dni
A súa familia é monoparental?(Obrigatorio)
Traballan os dous proxenitores ou titores?(Obrigatorio)
Email

Datos do/a menor escolarizado/a en infantil ou primaria de pai e nai ou titores legais que se atopen traballando no momento de facer a enquisa ou prevean estar traballando no periodo de desenvolvemento das actividades (xullo e agosto)

Nome(Obrigatorio)
Ano de Nacimento(Obrigatorio)
Datas a escoller:(Obrigatorio)

This field is for validation purposes and should be left unchanged.