981880075
Seleccionar página

1.- Admitir, de maneira provisional, no Servizo Bos Días ós nenos/as que a continuación se relacionan na seguinte orde:

NOME E APELIDOS OBSERVACIÓNS
1 AROA ESTÉVEZ GABÍN
2 BASILIO LOIS CALVO
3 ERIKA LOIS CALVO
4 JOSÉ MANUEL GERPE BUSTO
5 ÓSCAR FEAL ESTÉVEZ
6 XIÁN SUÁREZ GARCÍA
7 IVÁN FIDALGO MARTÍNEZ
8 LUCÍA GARCÍA BARREIRO Admitiuse a pesar de presentar a solicitude fóra de prazo, xa que cumpre tódolos requisitos e existen prazas vacantes.
9 MANUEL PÉREZ ROMERO
10 JOEL AMEIJEIRAS GRILLE
11 AROA GERPE LOIS
12 ROCÍO FACAL GONZÁLEZ
13 ALBERTO FACAL GONZÁLEZ
14 PABLO FACAL GONZÁLEZ
15 ANTÍA OREIRO MARTÍNEZ
16 PAULA OREIRO MARTÍNEZ
17 MARÍA RECAREY ESPASANDÍN
18 ÁLVARO ESPASANDÍN AMARELLE


2.- Excluír, de maneira provisional, do Servizo Bos Días ós nenos/as que a continuación se relacionan, polos seguintes motivos:

NOME E APELIDOS OBSERVACIÓNS
1 MIGUEL CAL AREOSA Non cumprir o requisito de conciliación da vida familiar e laboral
2 NOELIA CAL AREOSA Non cumprir o requisito de conciliación da vida familiar e laboral
3 LORENA DEL MAR RECAREY LIRES Non presentar a documentación requirida
4 IAGO HERMIDA CASTRO Presentar a solicitude fóra de prazo e non cumprir o requisito de conciliación da vida familiar e laboral.
5 SARAY HERMIDA CASTRO Presentar a solicitude fóra de prazo e non cumprir o requisito de conciliación da vida familiar e laboral.
6 DAVID PEREIRA FERNÁNDEZ Non cumprir o requisito de conciliación da vida familiar e laboral.
7 ESTEBAN AMIGO PAZOS Non cumprir o requisito de conciliación da vida familiar e laboral.


3.- Admitir , de maneira provisional, no Servizo Tardes Divertidas ós nenos/as que a continuación se relacionan na seguinte orde:

NOME E APELIDOS OBSERVACIÓNS
1 CRISTIAN VILAR HERRERA Admitiuse a pesar de presentar a solicitude fóra de prazo, en virtude do Informe dos Servizos Sociais do Concello.
2 AINHOA GONZÁLEZ BAÑA
3 BASILIO LOIS CALVO
4 ERIKA LOIS CALVO
5 IRIA MUÍÑO MATA
6 NICOLE PARDIÑAS LAGOA
7 MIRIAM PALEO ESPASANDÍN
8 ADRIÁN RODRÍGUEZ FERREIRO
9 UXÍA MOURELLE ANTELO
10 LAURA MOURELLE ANTELO
11 FERNANDO BAÑA AMIGO
12 JESSICA ESPERANTE GIL
13 IGNACIO ESPERANTE GIL
14 DANIEL RIAL ESPASANDÍN
15 ANA RIAL ESPASANDÍN
16 LUIS MOURELLE ABELENDA
17 ÁNGEL MOURELLE ABELENDA
18 ANDREA QUINTÁNS VÁZQUEZ
19 NOELIA QUINTÁNS VÁZQUEZ
20 MANUEL PÉREZ ROMERO
21 JOEL AMEIJEIRAS GRILLE
22 LAURA SANTIAGO MARTÍNEZ
23 MARÍA RECAREY ESPASANDÍN
24 ÁLVARO ESPASANDÍN AMARELLE
25 ZAIRA GONZÁLEZ ESPASANDÍN
26 ADRIÁN MOSTEIRO CERNADAS
27 SARA MOSTEIRO CERNADAS
28 BRAIS BLANCO VILA
29 LAURA CARRACEDO PENA
30 LUCÍA CARRACEDO PENA

Quedan en reserva, por tratarse de usuarios ocasionais, e na orde que se establece, os seguintes nenos/as, que poderán ser admitidos no servizo, de existir praza, unha vez se comproben e cadren os horarios de tódolos nenos asistentes:

NOME E APELIDOS OBSERVACIÓNS
1 IVÁN FIDALGO MARTÍNEZ
2 ÓSCAR PARENTE


4.- Excluír , de maneira provisional, do Servizo Tardes Divertidas ós nenos/as que a continuación se relacionan polos seguintes motivos:

NOME E APELIDOS OBSERVACIÓNS
1 XULIO FEÁS CARRO Presentar a solicitude fóra de prazo.
2 ANXO FEÁS CARRO Presentar a solicitude fóra de prazo.
3 MIGUEL IGLESIAS JIMÉNEZ Non cumprir o requisito de conciliación da vida familiar e laboral.
4 MARCOS IGLESIAS JIMENEZ Non cumprir o requisito de conciliación da vida familiar e laboral.
5 KEVIN MOURELLE GONZÁLEZ Non cumprir o requisito de conciliación da vida familiar e laboral.
6 MIGUEL CAL AREOSA Non cumprir o requisito de conciliación da vida familiar e laboral.
7 NOELIA CAL AREOSA Non cumprir o requisito de conciliación da vida familiar e laboral.
8 PABLO LEIS GARCÍA Presentar a solicitude fóra de prazo.
9 LORENA DEL MAR RECAREY LIRES Non presentar a documentación requerida
10 IAGO HERMIDA CASTRO Presentar a documentación fóra de prazo e non cumprir o requisito de conciliación da vida familiar e laboral
11 SARAY HERMIDA CASTRO Presentar a documentación fóra de prazo e non cumprir o requisito de conciliación da vida familiar e laboral
12 CARLA RODRÍGUEZ RIAL Non cumprir o requisito de conciliación da vida familiar e laboral.
13 ESTEBAN AMIGO PAZOS Non cumprir o requisito de conciliación da vida familiar e laboral.
14 JUAN CARLOS DOPAZO LAFUENTE Non presentar a documentación requirida
15 LARISSA GERPE RANGEL Presentar a documentación requirida incompleta.
16 LETICIA GERPE RANGEL Presentar a documentación requirida incompleta.


5.- Dado que se trata de listaxes provisionais, acórdase establecer un prazo de 10 días a fin de que os interesados poidan presentar reclamacións.
Ditas listas serán igualmente provisionais ata a aprobación definitiva do Regulamento dos servizos de Bos Días e Tardes Divertidas do Programa Concilia.Tódolos interesados en presentar algunha reclamación ou ter unha copia da listaxe,  deben achegarse ata o CIM, nas oficinas de Servizos Sociais, no baixo da Vivenda Comunitaria (Entrada pola zona do parque infantil).