981880075
Seleccionar página
NOTA INFORMATIVA
 
Pola presente, infórmase a tódolos interesados que a Deputación da Coruña fixo pública no Boletín Oficial da Provincia, entre outras, as seguintes convocatorias dirixidas a entidades:
 
 
  • Convocatoria de programas de apoio á cultura dirixidos a entidades para actividades e investimentos durante o ano 2010
  • Convocatoria de programas de apoio ó deporte xeral e federado, dirixidos a entidades para actividades e investimentos durante o ano 2010
  • Convocatoria de programas de promoción económica, dirixidos a entidades para actividades e investimentos, para o ano 2010
  • Convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro para servizos sociais especializados, socio-sanitarios e de fomento da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, durante o ano 2010
  • Convocatoria de programas de promoción económica, dirixidos a entidades asociativas agrarias e labregas da provincia, durante o ano 2010
O prazo para a presentación das solicitudes remata o día 01 de febreiro de 2010
Máis información en www.dicoruna.es