981880075
Seleccionar página

PROGRAMA:

 

31 de outubro:

A cooperativa dentro de economía social: principios, tipos, réxime económico e bases legais.

Relator: Mar Pernas Márquez (UGACOTA)

 

4 de novembro:

O modelo de organización democrática: órganos sociais, participación responsable e dinámica asemblearia.

Relator: Ana Lorenzo Vila (SINERXIA).

Presentación da experiencia dunha cooperativa de traballo asociado.

 

7 de novembro:

Emprendemento cooperativo: o plan de viabilidade.

Relator: Ramón Rodríguez Padín (SINERXIA).

Presentación da experiencia dunha cooperativa agraria.

 

HORARIO: 16:00 21:00

INSCRICIÓN: No Centro de Cultura ou chamando o teléfono 981.880.275