981880075
Seleccionar página

III CONCURSO DE ESCAPARATES NADAL 2009

  • Lugar e prazo de inscrición: na Oficina de Desenvolvemento Local, ata as 13:00 do día 14 de decembro, na Casa da Cultura.
  • Os participantes serán titulares e/ou cotitulares do establecemento comercial ou, no seu caso, a persoa designada aos efectos do concurso.
  • O establecemento comercial estará situado no concello de Santa Comba.
  • Os escaparates estarán deseñados antes de finalizar o período de inscrición (14 de decembro) e permanecerán invariables ata o día 31 de decembro.
  • Entrega de premios: Edificio Multiusos, día 18 de decembro ás 21:00 horas.
  • Establécense tres categorías de premios:
  1. Primeiro premio: cincocentos (500) €uros líquidos
  2. Segundo premio: trescentos (300) €uros líquidos
  3. Terceiro premio: cento cincuenta (150) €uros líquidos

Aos finalistas faráselles entrega dun trofeo conmemorativo do concurso.

  • Información e bases do concurso: na Oficina de Desenvolvemento Local na Casa de Cultura ou no teléfono 981 88 02 75