981880075
Seleccionar página

PROGRAMA REDE XIANA

 

O CONCELLO DE SANTA COMBA PARTICIPA NUN PROXECTO DA REDE EUROPEA DE FORMACIÓN E ACCESO  Ó MERCADO LABORAL IMPULSADA DESDE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

  • NOME DO CURSO: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA NO DOMICILIO
  • DESTINATARIOS: demandantes de emprego coa tarxeta actualizada
  • REQUIRIMENTOS:
  1. · Maiores de 18 anos
  2. · Empadroados/as nalgún dos Concellos asociados á Rede XIANA
  3. · Non ter impedimento físico para o desenvolvemento da profesión do curso

* No caso de persoas emigrantes retornadas e inmigrantes deberán acreditar (cos documentos correspondentes da oficina consular na que figuren inscritos/as) que se atopan residindo en España dentro da legalidade vixente.

INSCRICIÓN E PRAZOS: a data para inscribirse nestes cursos remata o 22 de maio

INFORMACIÓN: Para máis información poden acudir á Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Santa Comba (tlfn. 981 818 679_e-mail: adl@santacomba.es) ou tamén por medio da páxina web www.redexiana.org