981880075
Seleccionar página

Xa están aquí os contedores para a recollida separada de aceite de cociña usado!

No Concello de Santa Comba apostamos polo cumprimento das directrices europeas en  materia de residuos. Entre elas, se atopa a obriga de establecer a recollida separada dos  residuos perigosos de orixe doméstica, onde se inclúen os aceites de cociña.

Para elo, poñemos en marcha unha campaña de concienciación e sensibilización para a  separación de aceites de cociña usados e a súa reciclaxe co obxectivo de incentivar o  uso dos diferentes colectores de aceite adquiridos polo Concello de Santa Comba.

Como participar na campaña?

Para a cidadanía, o luns 12 de decembro estaremos nun punto informativo na feira  facilitando funís e folletos didácticos coa información necesaria para o proceso de  separación do aceite no orixe e os colectores habilitados para depositalo. Terás  dispoñible o material informativo e os funís tamén na Casa do Concello e un QR nos  contedores da rúa que dirixe ao usuario a toda a información da campaña na web!

Para grandes produtores, como establecementos hostaleiros, colexios e demais edificios  de titularidade pública, facilitarase a información e ofrecerase a  recollida do aceite producido por parte dun axente autorizado mediante a cesión de  bidóns. 

Para calquera dúbida sobre a reciclaxe ou o proceso de adhesión podes contactar co  Concello a través do número de teléfono 981 88 00 75 ou enviando un correo electrónico  a medioambiente@santacomba.es 

Coa participación na campaña de reciclaxe de aceites de cociña usados estarás  axudando a:

o Reintroducir un residuo no ciclo produtivo que sirve como materia prima para a  elaboración de novos produtos.

o Cumprir cos obxectivos europeos de produción de enerxía renovables a través  da produción de biocombustibles.

o Coidar o medio ambiente minimizando un residuo especialmente contaminante. o Evitar emisións de CO2 á atmósfera. A valorización dos aceites mediante a  fabricación de biodiesel supón evitar as emisións de CO2 procedente do gasóleo  substituído.

Grazas pola túa colaboración!