981880075
Seleccionar página

Administración Local

Municipal

Santa Comba

Convocatoria selección de persoal e bases ampliación bolsa auxiliar SAF

ANUNCIO

Expte núm.: 2022/E001/000031

Praza/s: Ampliación bolsa auxiliar SAF

Plan/Programa/Orde/Convenio: Plan de Emprego Xalleiro 2023 (PEXAL23)

Núm. prazas: 36

Decreto da alcaldesa: 242/2023 do 22/02/2023

Asunto: publicación bases convocatoria e proceso de selección (artigo 205 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia)

BOP: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/02/28/2023_0000001281.html