APROBACIÓN LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA CONTRATACIÓN DE 10 PEÓNS PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS SUBVENCIONADOS POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA.