981880075
Seleccionar página

ANUNCIO

Mediante decreto de alcaldía apróbase a convocatoria e as bases do proceso selectivo
para a contratación de 2 peóns para a BMA.