981880075
Seleccionar página


O Concello de Santa Comba informa

O Concello de Santa Comba, a través da Concellería  de Formación e Emprego, informa que saiu publicada no DOGA a convocatoria pública do recoñecemento das competencias profesionais adquiridas o traverso da experiencia laboral ou de vías non formais de formación para determinadas unidades de competencia das cualificacións profesionais.

O departamento xalleiro, ubicado na Casa da Cultura, pónse a disposición de todas aquelas persoas interesadas que requiran información e asesoramento no tema. Teléfonos 981880275 e 663728782.

Trátase cunhda convocatoria de 2450 prazas para as seguintes cualificacións profesionais.

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2) – Prazo de inscrición: ata o 31 de decembro de 2011.
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2)- Prazo de inscrición: ata o 31 de decembro de 2011.
Confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2)- Prazo de inscrición: ata o 31 de decembro de 2011.
Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial (FME351_2) – Prazo de inscrición dende o 1 ao 31 de marzo de 2012.
Operacións básicas de restaurante bar (HOT092_1)– Prazo de inscrición dende o 1 ao 31 de marzo de 2012.

PUNTOS DE INFORMACIÓN

Oficinas do Servizo Público de Emprego de Galicia
Xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar
Centros propios de formación profesional ocupacional da Consellería de Traballo e Benestar.
Fundación Galega da Formación para o Traballo
Instituto Galego das Cualificacións