981880075
Seleccionar página

PRAZAS VACANTES

 

 

ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITARIAMENTE A PERSOAS DESEMPREGADAS (Programa PAE)

Os cursos aos que fai referencia este anuncio están cofinanciado pola Xunta de Galicia

e pola Unión Europea (Fondo Social Europeo).

 

Denominación dos cursos:

 

LINGUA CASTELÁ DE NIVEL 2

LINGUA GALEGA DE NIVEL 2

MATEMÁTICAS N2

 

Perfil dos alumnos/as:

Persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego, e no caso de non cubrirse as prazas, poderán participar ata un 25% de ocupados nos termos establecidos polo artigo 46.3, da orde do 30 de decembro de 2014.

Requisitos mínimos de acceso:

Baixa cualificación. Que non reúnan requisitos de acceso para participar en certificados de profesionalidade de nivel 2 e non teñan superado a proba de competencia clave de lingua castelá de nivel 2.

 

Lugar de impartición e inscricións:

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN TERRA DE XALLAS (EDIFICIO MULTIUSOS)

Enderezo: RÚA CURROS ENRÍQUEZ S/N

Localidade: SANTA COMBA

Teléfono: 981818710 – 663728782

 

PRAZO: Ata o venres 9 de outubro, ás 14,30 horas.