981880075
Seleccionar página
A Consellería de Traballo e Benestar concedeu ao Concello de Santa Comba outros tres cursos de formación para traballadores desempregados/as, pertencentes ó Plan AFD ( antigo FIP ):
– Experto en Xestión de Salarios e Seguros Sociais ( código ADG )
– Iniciación á Rede Internet ( código IFCX02 )
– Xerente de Empresas de Economía Social ( código ADGZ83 )
Cadro resumo dos cursos de formación concedidos:

CURSO
HORAS TOTAIS DATA INICIO DATA FIN HORARIO
CARPINTEIRO 820 19/06/2009 30/11/09 7,45 – 15,00
EBANISTA 860 18/06/09 30/11/09 15,00 – 22,30
INFORMÁTICA DE USUARIO 225 22 /06/09 26/08/09 9,00 – 14,00
EXPERTO EN XESTIÓN DE SALARIOS E SEGUROS SOCIAIS 325 13/07/09 09/10/09 15,30 – 20,30
XERENTE DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 176 17/08/09 05/10/09 9,00 – 14,00
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE XESTIÓN 325 01/09/09 24/11/09 9,00 – 14,30
INICIACIÓN Á REDE INTERNET 80 13/10/09 03/11/09 15,30 – 20,30

Para calquera consulta sobre os cursos:Oficina de Formación e Emprego – Casa da CulturaTeléfono: 981 880275