Listaxes de puntuacións da entrevista persoal ós candidatos do posto de mestre de carpintería e do posto de acitividades auxiliares en conservación e mellora de montes.