Listaxe de Puntuacións da entrevista persoal candidatos a Alumno/Traballador Obradoiro de Emprego “Mellora2019”