981880075
Seleccionar página
ORGANIZA: DEPUTACIÓN DA CORUÑA</p>
PROGRAMA: PEL (EMPREGO SUSTENTABLE NO ÁMBITO RURAL)
PRAZO DE INSCRICIÓN: ATA O 3 DE SETEMBRO, ÁS 14:00 h
INICIO: 10/09/2021
DURACIÓN: 692 HORAS (seis meses e medio aproximadamente)
AXUDA ECONÓMICA: EN FORMA DE BOLSA SE CARECEN DE RENDAS OU INGRESOS (iguais ou superiores ao 75% do IPREM ao mes) O importe desa axuda será de 13,45 €/dia lectivo e asistido)
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
- Fotocopia DNI
- Certificado empadronamento
- Documentación de estudos mínimos para poder facer o curso (Débese cumprir algún dos seguintes requisitos):
  Título de Bacharel.
  Certificado de profesionalidade de nivel 3.
  Certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e área profesional.
  Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior ou ben superar as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas.
  Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.
  Ter superado as competencias clave N3
- Outra documentación que se pide, axudarase a obtela na oficina de formación.
INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS: Oficina de Formación e Emprego (Cristina Pereira), Edificio Multiusos de Santa Comba. 
Teléfono: 663728782. Horario de atención: de 8:30 a 14:30 horas.

Máis información