981880075
Seleccionar página

CURSOS PARA PERSOAS EN ACTIVO ( RÉXIMEN XERAL, AUTÓNOMOS, AGRARIA )

 

Ábrese o prazo de isncrición ata o vindeiro 26 de febreiro para a inscrición das persoas interesadas nos cursos de formación para activos que se levarán a cabo en Santa Comba a partires do mes de marzo.

A estes cursos podrán acceder todas as persoas que estén de alta nalgún dos rexímenes da Seguridade Social: réxime xeral, autónomos, agraria,…

 

O HORARIO DOS CURSOS SERÁ DE TARDE – NOITE ( adaptado aos traballadores que os demanden ).

 

CURSOS OFERTADOS:

– Venta On- Line de productos e servicios.

– Internet aplicado á empresa.

– Proxectos con Autocad.

– Inglés empresarial.

– Contabilidade informatizada para PYMES.

 

Documentación necesaria:

– Fotocopia do D.N.I..

– Fotocopia da última nómina, último recibo de autónomos, …

– Fotocopia da tarxeta sanitaria.

 

Lugar de presentación da solicitude:

 

OFICINA DE FORMACIÓN E EMPREGO

Casa da Cultura

Teléfono: 981 880275