981880075
Seleccionar página

Foron concedidos para o exercicio 2008 os cursos seguintes:

 

CELGA 3

Datas: do 2 de abril ó 15 de maio.

Horario: de 20,00 a 23,00 horas.

 

CELGA 4

Datas: do 15 de setembro ó 4 de novembro ( modificable ).

Horario: de 20,30 a 23,00 horas ( modificable )