981880075
Seleccionar página

CURSOS SOLICITADOS E PENDENTES DE RESOLUCIÓN PARA O EXERCICIO 2008:

 

CURSOS

Nº ALUMNOS DURACIÓN

Carpintaría

15

810 horas

Ebanistaría

15

850 horas

Experto en xestión de salarios e seguros sociais

15

320 horas

Aplicacións Informáticas de Xestión

15

315 horas

Informática de Usuario

15

215 horas

Iniciación á rede Internet

15

75 horas

Xerente de empresas de economía social

15

131 horas

Auxiliar de axuda a domicilio

15

464 horas