981880075
Seleccionar página

Foron concedidos ó Concello de Santa Comba os cursos preparatorios para as probas de lingua galega seguintes.

 

CELGA 2 ( data de inicio 2 de abril / 2009)

CELGA 3 ( data de inicio 2 de abril / 2009)

CELGA 4 ( data de inicio 28 de setembro / 2009)

 

O prazo para o pagamento das taxas correspondentes ( 15,61 € ) a cada Celga remata o vindeiro 25 de marzo.

 

INFORMACIÓN E INSCRICIÓN:

OFICINA DE FORMACIÓN E EMPREGO

CASA DA CULTURA

Teléfono: 981 880275 / 981 818680