981880075
Seleccionar página

O Concello de Santa Comba amplía a oferta de cursos para persoas en activo ( FOREM ) para o exercicio 2009. Os cursos son gratuítos e en horario de tarde – noite.

Os cursos que se desenvolverán ata o mes de decembro son:

 

– Proxectos en Autocad.

– Contabilidade informatizada para PYMES.

– Venda On-line de produtos e servizos.

– Internet para a empresa.

– Inglés empresarial.

– Informática básica ( WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT ).

– Deseño gráfico.

– PHOTOSHOP ( Deseño, composisción e retoque de imaxes ).

– Básico de prevención de riscos laborais.

 

Todos estes cursos desenvolveranse de forma sucesiva, dependendo o desenvolvemento dos mesmos da necesidade de cubrir as 15 prazas obrigatorias por curso.

É importante que os interesados se inscriban canto antes para ir facendo os grupos, co fin de levar a cabo o maior número de cursos posibles de abril a decembro e dar opción a participar a tódolos cidadáns que os soliciten.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

 

– Fotocopia do D.N.I..

– Fotocopia da tarxeta sanitaria.

– Datos da empresa ( fotocopia nómina, recibo autónomos )

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE:

 

Oficina de Formación e Emprego

Casa da Cultura de Santa comba

981 880275