981880075
Seleccionar página

SOLICITUDE DE ACCIÓNS FORMATIVAS ( ANTIGO PLAN F.I.P. ) PARA O ANO 2009

Dentro do Plan de Emprego xalleiro para o ano 2009, o Concello de Santa Comba solicitou a Consellería de Traballo unha relación de cursos de formación ocupacional que a propia Consellería considera preferentes para a comarca de Xallas. Estos cursos diríxense prioritariamente aos traballadores e traballadoras desempregados/as.

Os cursos solicitados son:

 

– Aplicacións Informáticas de Xestión ( Código: ADGC02 )

– Experto en Xestión de Salarios e Seguros Sociais ( ADGX04 )

– Xerente de Empresas de Economía Social ( ADGZ83 )

– Informática de Usuario ( Código: IFCI23 )

– Iniciación á Rede Internet ( Código: IFCX02 )

– Carpinteiro/a ( Código: MAMS10 )

– Ebanista ( Código: MAMS40 )

– Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio ( Código: SSCS0108 )

 

As persoas interesadas en participar deben inscribirse na Oficina de Emprego co código correspondente ao curso.

Para calquera información:

OFICINA DE FORMACIÓN E EMPREGO

Casa da Cultura de Santa Comba

Teléfono: 981880275